การเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

รอบการคำนวณวันที่ 1-5       วันที่จ่าย 10

รอบการคำนวณวันที่ 6-10       วันที่จ่าย 15

รอบการคำนวณวันที่ 11-15       วันที่จ่าย 20

รอบการคำนวณวันที่ 16-20       วันที่จ่าย 25

รอบการคำนวณวันที่ 21-25       วันที่จ่าย 30

รอบการคำนวณวันที่ 26-สิ้นเดือน       วันที่จ่าย 5 ของเดือนถัดไป

0